Plastic Mission i Oslo

04.11.2019

For å starte reisen vår, ville vi starte stort og ambisiøst. Vi dro dermed til Oslo, som rommer mange av de største og mest miljø- og bærekraftorienterte bedriftene i Norge. Vi var også innom Stortinget, hvor vi viste stolt frem ideen vår. 

Det var i slutten av oktober at vi tok vårt første skritt på reisen vår. Vi hadde skaffet flere møter, med flere viktige bedrifter angående sponsing og samarbeid. Vi hadde øvd inn hva vi skulle si og hvordan vi skulle gå frem med å presentere ideen vår for de forskjellige mottakerne. Blant disse, to stortingsrepresentanter, Gjensidige, Infinitum, Ocean Yield, Orkla, Cermaq, Ferd Sosiale Entreprenører og REV Ocean.

Vi hadde fordelt møtene over to dager, der vi fokuserte på å besøke flest mulig bedrifter på en mest mulig effektiv måte, og det var i disse møtene vi for første gang forstod hvor stort selve potensialet for bedriften var. Vi fikk flere gode råd, forslag til hva vi kunne fokusere på og arbeide med videre, samt økonomisk støtte fra flere av bedriftene. Dette var med på å skape stort engasjement i bedriften, samt øke våre standarder i forhold til våre stadige høyere ambisjoner. Vi forstod etter hvert at vi måtte arbeide videre med å spre budskapet vårt, slik at vi skal kunne nå så langt som mulig.

Vi er i dag veldig takknemlig for alle som tok seg tid til å møte oss, samt gi oss ulike typer støtte. Vi ser i dag frem til å kunne samarbeide med flere aktører i Osloregionen, samt komme tilbake senere for å møte flere bedrifter.