Plastic Mission i Bergen

18.02.2020

Det nye året startet med et overveldende fokus på rapportskriving til fylkesmessen for ungdomsbedrifter i Molde 18. mars. Mens to av oss arbeidet iherdig med rapportene og ferdigstilling av appen, tok de resterende to en tur til Bergen.

9.-11. februar hadde vi to lærerike dager med besøk hos flere store bedrifter. Vi fikk inngått samarbeidsavtaler med mange av disse. Vi fikk også diverse tips til veien videre, samt mange gode innspill til kontakter og bedrifter de mente vi burde snakke med. I løpet av disse to dagene møtte vi blant annet Hansa Borg Bryggerier AS, AKVA Gruppen, Fjordkraft, Tryg og DNB. Der vi samlet inn verdifulle midler til utvikling av appen og premiering av innleverte sekker. I løpet av turen til Bergen møtte vi totalt seks bedrifter og samlet inn til sammen 30 000 kroner til appen vår.