Plastic Mission i Ålesund

20.11.2019

Ålesund er en by med mye historie. Historisk sett har Ålesund alltid vært en by for fiskerinæringen og denne utviklingen har på ingen måte stanset. Ålesund er en by som ligger nær oss og vi følte derfor at å inkludere bedriftene i Ålesundsregionen når det kommer til prosjektet vårt var en nødvendighet.

Høsten 2019 valgte vi oss en ettermiddag i november, hvor vi skulle reise utover for å appelere til de nære og lokale bedriftene. Målet med denne dagen var ikke å appellere utelukkende til fiskerinæringen, men også å få med oss andre aktører som vi vet er aktive innen denne problematikken. Derfor hadde vi sett oss ut tre aktører for denne ettermiddagen: Sparebanken Møre, Tafjord Kraft AS og Sølvtrans AS. 

Å få innpass hos disse bedriftene var vesentlig og gjorde at vi kunne utvide nettverke vårt. Sparebanken Møre var svært positive og ønsket at vi skulle utforske og jobbe videre med ideen om å skille ut en egen del for lag og organisasjoner som deres organisasjon også kunne involvere seg i. Dette var en oppgave vi tok på strak arm og satte oss inn i. Her så vi et helt nytt potensiale og kunne jobbe ut ifra våre tidligere erfaringer. 

Tafjord Kraft AS var positive og ville inngå et økonomisk samarbeid der de i første omgang sponser oss med 20 000 kroner, som skal være til hjelp for oss i oppstarten. Dette er vi svært takknemlige for og vi ser fram til et godt samarbeid videre. 

Den siste aktøren, Sølvtrans AS, viste seg å være den aktøren som hadde flest nye forslag å komme med til prosjektet vårt. Deres ønske om en egen del for idrettslag og organisasjoner stod, i likhet med Sparebanken Møre, høyt på listen over ting de ønsket å se i appen. Dette er grunnen til at vi har en tett og god kommunikasjon med Sølvtrans, der vi gir dem en eksklusiv mulighet til å følge vår utvikling tettere enn noen andre.