Vår reise

Det nye året startet med et overveldende fokus på rapportskriving til fylkesmessen for ungdomsbedrifter i Molde 18. mars. Mens to av oss arbeidet iherdig med rapportene og ferdigstilling av appen, tok de resterende to en tur til Bergen.

Trondheim er en av de store byene, derfor så vi på det som en selvfølge å legge en av våre business-reiser hit. Byen har et stort potensiale og er en vakker perle.

Ålesund er en by med mye historie. Historisk sett har Ålesund alltid vært en by for fiskerinæringen og denne utviklingen har på ingen måte stanset. Ålesund er en by som ligger nær oss og vi følte derfor at å inkludere bedriftene i Ålesundsregionen når det kommer til prosjektet vårt var en nødvendighet.

For å starte reisen vår, ville vi starte stort og ambisiøst. Vi dro dermed til Oslo, som rommer mange av de største og mest miljø- og bærekraftorienterte bedriftene i Norge. Vi var også innom Stortinget, hvor vi viste stolt frem ideen vår.


Et kort sammendrag av vår reise