MÅLET MED APPEN

Redusere mengden plast langs kysten i Skandinavia

PLASTIC MISSION AS

Plastic Mission AS består av fire engasjerte jenter fra Entreprenørskap og bedriftsutvikling ved Stranda vidaregåande skule. Vi i Plastic Mission AS har tatt for oss det omfattende problemet; forurensing av plast langs kysten. Siden høsten 2018 har vi jobbet med å utvikle en nyskapende applikasjon, som skal spille en sentral rolle i oppryddingen av plast langs kystlinjen i Skandinavia. 

Plastic Mission-applikasjonen skal skape engasjement, samtidig som den skal få frem konkurranseinstinktet blant brukerne ved premiering og poengtavler. Vi har valgt å integrere en felleskanal i appen, der det vil bli delt informasjon og arrangementer, som ryddeaksjoner, og andre hendelser med plast som hovedfokus. Alle som laster ned appen vil derfor få muligheten til å bli oppdaterte på de siste nyhetene innen plast, samtidig som de blir med i et større fellesskap. 

Per april 2020 har Plastic Mission AS samlet inn 140 000 kr til sin app via følgende samarbeidspartnere fra norsk næringsliv: Orkla ASA, Ocean Yield ASA, SalMar ASA, Norway Royal Salmon ASA, Frøygruppen AS, Tafjord Kraft AS, SANDS Ålesund og Hansa Borg Bryggerier AS 

PLAST I HAVET OG LANGS KYSTLINJEN

Hvert år dør store mengder sjøpattedyr, fugler og fisker av plastsøppel. Samtidig går milliarder av mindre plastbiter ut i jordsmonn og hav, spises av dyr og organismer og havner i næringskjeden. Plasten er i ferd med å bli et av våre største miljøproblemer.  

Hvert år havner 6,4 millioner tonn søppel i verdens hav. Mellom 70 og 80 prosent av dette er plast. Kaster du en plastflaske, en isoporplate eller annen plast i sjøen, brytes det ikke ned til jord. Istedet blir ditt avfall til tusenvis av små biter, marin forsøpling som fugler og fisker tror er mat.

En sneak peak fra appen

NOE DU LURER PÅ?